תקנון אתר

תקנון תנאי שימוש ורכישה

 1. כללי

1.1. אתר האינטרנט של משתלת עץ השדה הפעיל בכתובת  https://etshasadeh.co.il (להלן:  "האתר"), ומופעל ע"י "משתלת עץ השדה", ע.מ 023937030, שמנו הרשום – משתלת עץ השדה, מושב בצת 2283000 (להלן: "המשתלה" ו/או "מפעילת האתר").

1.2. אתר המשתלה משמש כחנות אלקטרונית לרכישת עצי נוי ופרי מכל הסוגים, פרחים, עציצים, שתילים, תבלינים, מתנות, ציוד גינון והקמת גינות, וכו', לשוק הפרטי והסיטונאי.

1.3. תנאי שימוש ורכישה אלה (להלן: "התנאים" ו/או "תנאי השימוש") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין המשתלה.

1.4. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, אתה מצהיר כי: (א) הנך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; (ג) יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.‎

1.6. במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והמשתלה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.

1.7. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ו/או יופיעו במהלך השימוש, לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות (להלן: "המסמכים המחייבים"). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

1.8. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.9. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות כל תנאי מתנאי השימוש מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר ובמשרדי המשתלה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

1.10. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא. (להלן: "המשתמש" ו/או "הלקוח").

1.11. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.

1.12. מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים), למען באמצעות הלשונית המיועדת לכך. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר באתר הרגיל, היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.

1.13 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד, ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

1.14. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

 1. רכישת מוצרים

2.1. באתר מוצגים מגוון של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים").

2.2. לכל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". ב"דף המכירה", מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. לצורך המשך תהליך הרכישה יש להוסיפו למריצה (סל הקניות) שלך.

2.3. לאחר שבחרת מוצרים שברצונך להוסיף למריצה שלך, עליך להיכנס לסל הקניות, להקליק על לשונית "המשך לתשלום", ולהזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם לצרכי החשבונית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה. ניתן למלא כתובת משלוח, במידה והיא שונה מכתובת המשתמש מקום האספקה, וכן הערות מיוחדות למסירה. שים לב, חובה למלא את השדות המסומנים.

2.4. יש לסמן את לשונית "קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש". מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בתקנון זה, אישור הלשונית מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש.

2.5. לאחר מילוי הפרטים ואישור הלשונית יש להקליק על לשונית "שליחת הזמנה" ולמלא את פרטי אמצעי התשלום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על מנת למנוע, ככל האפשר, תקלה במשלוח. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מפעילת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

2.6. ככל ובעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטי זיהוי מוטעים שמסרת – כרטיס האשראי שלך יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

2.7. לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי, יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני שהזנת, אישור הזמנה המפרט את פרטי הזמנתך. במידה ואינך אוסף את המוצר באיסוף עצמי כהגדרתו להלן, הליך ההזמנה יושלם לאחר שיישלח אליך מייל נוסף עם חשבונית/קבלה ועדכון כי הזמנתך הועברה לחברת השליחויות/דואר ישראל.

2.8. בנוסף, ניתן לרכוש מוצר בטלפון 054-4792800. נציג טלפוני יבצע את ההזמנה באתר עבורך בהתאם לשלבים המפורטים לעיל, בשינויים המחויבים.

2.9. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיוצ"ב בין התמונה של המוצר באתר לבין המוצר הנמכר בפועל, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיוצ"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת, בלבד שלא יהיה שינוי במהותו של המוצר או באיכותו, לעומת הרושם הנוצר מתמונתו. בכפוף לאמור, אין בכך בכדי להטיל על מפעילת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי לכל שוני ו/או הבדל בין תמונת המוצר לבין המוצר שהתקבל בפועל.

2.10. מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר. במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המשתלה, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא מפעילת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר.

2.11. על אף האמור לעיל, אנו רשאים שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.11.1. אם בעת ההרשמה באתר מסר הלקוח במתכוון פרטים שגויים;

2.11.2. אם ביצע הלקוח מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, או במשתלה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה;

2.11.3. אם השתמש הלקוח בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.11.4. אם הפר הלקוח את תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;

2.11.5. אם חייב הלקוח כספים למשתלה ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו;

2.11.6. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.11.7. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובו של הלקוח, לא תהיה המשתלה חייבת לספק לו את חבילת המוצרים שהזמין. במקרה זה תיצור המשתלה קשר עם הלקוח, ותמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו. אם חויב הלקוח בטעות, הנך מתבקש להודיע למשתלה ונציגיה ידאגו לזיכוי מתאים.

2.11.8. בכל מקרה בו העסקה לא תכובד על ידי חברת האשראי, הרכישה תתבטל ולמשתמש לא תהיה טענה בעניין זה.

2.12. אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, המשתלה רשאית ליצור עמך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

2.13. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמך לצורך תיאום התקנה/הרכבה ומשלוח. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר. אם לא תקבל פניה משירות הלקוחות של הנהלת האתר באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני בתוך 3 ימי עסקים ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו בכתובת המייל :etshasadeh@gmail.com  במידה ולא קיבלת מענה במייל, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-4792800 בשעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות : 08:00 – 16:00    אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

2.14. שים לב! אישור ההזמנה עלול להתקבל בתיקיית ה"ספאם" בתיבת הדואר האלקטרוני שלך.

 1. מחירים

3.1. כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין.

3.2. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח ו/או דמי הרכבת מוצרים לגביהם נדרשת הרכבה. מחירון משלוחים מפורסם בפרק הרלוונטי לתנאי שימוש אלה.

3.3. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

3.4. לתשומת לבך – למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכושו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך, בכפוף להשבה של כל תשלום ששולם בגין אותו מוצר, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.

 1. תנאי אספקת מוצרים

4.1. מפעילת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, בהתאם למפורט בלשונית "משלוחים והחזרות" באתר ובהתאם לתנאי השימוש של האתר. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

4.2. להלן פירוט תנאי האספקה:

4.2.1. משלוחים מבוצעים, בשלב זה, בין בצת בצפון לחיפה מדרום ועד כרמיאל במזרח.

4.2.2. עלות היא המשלוח היא 30 ש"ח, לכל חלקי הארץ, ללא הגבלת קרטונים.

4.2.3. משלוח עד הבית עם אישור מסירה – עד 2 ימי עסקים.

4.2.4. אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה מיד אחרי ביצוע העסקה בכתובת המשתלה, משק 46, מושב בצת ("משתלת עץ השדה" ב- waze)

יש לאסוף את המוצר תוך 2 ימי עסקים מזמן ביצוע העסקה.

4.2.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה כמפורט בסעיף 5.3.

4.3. בדף המכירה או במהלך רכישת המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ מרגישות מוצר לחום או קור, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו"ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.

4.4. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה 12:00, מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום העבודה הבא.

4.5. בישובים הממוקמים מדרום לחיפה ו/או ממזרחית לכרמיאל, או מחוץ לתחומי הקו הירוק, לא פועל בשלב זה שירות המשלוחים, ואת המסירה ניתן יהיה לבצע באיסוף עצמי.

4.6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המשתלה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

4.7. במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר.

4.8. למפעילת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע בדרך של איסוף עצמי, כמפורט לעיל.

4.9. דמי המשלוח יתווספו לעלות המוצר, והם משולמים עם התשלום בגין המוצר.

4.10. מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

4.11. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

4.12 מפעילת האתר רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

4.13 בעת אספקת משלוח עד הבית עם אישור מסירה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותו של בגיר במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו, כתנאי למסירה. ככל וקטין יחתום כאמור, יראו בחתימתו כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו, והיא תשמש כהוכחה לכך שקיבל את המשלוח.

4.14. בכל מקרה, ובפרט במשלוח עד הבית עם אישור מסירה, בו לא יעלה בידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 5 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה, ובכפוף להשבת הסכום ששולם, לא יהיה על מפעילת האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר או, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

4.15. מפעילת האתר מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה. היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני המשתלה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של המשתלה.

4.16. במקרה ובו לא תוכל לעמוד המשתלה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה.

4.17. במקרה של שינוי כתובת לאחר ביצוע הזמנה, ייתכן עיכוב באספקת המשלוח.

 1. מבצעים, הטבות והנחות

5.1. מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

5.2. לתשומת ליבך – אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי.

5.3. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר.

5.4. מבצע, הטבה, קופון או שובר מתנה, מוגבל למימוש אחד לכל משתמש, כולל כפל מבצעים, למעט אם מפעילת האתר ציינה אחרת במפורש (לרבות בפרסומת ו/או בדף מכירה של מוצר, ו/או במקום אחר באתר).

 1. מועדון החברים של משתלת עץ השדה

6.1. מועדון החברים של נירוונה מנוהל על ידי המשתלה.

6.2. הצטרפות למועדון:

6.2.1. כל אדם, מעל גיל 18, למעט תאגיד, זכאי להצטרף למועדון החברים, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: "חבר מועדון" ו/או "החבר").

6.2.2. הצטרפות למועדון החברים תהיה באמצעות הרשמה במשתלה ו/או באתר, ותהיה כפופה לתנאי תקנון זה ולהוראות הכלולות בטופס ההצטרפות בנוסח שייקבע על ידי מפעילת האתר. הצטרפות חבר מועדון תאושר או לא תאושר בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר בלבד ומבלי שתהיה מחויבת לנמק זאת.

6.2.3. מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של חבר למועדון או לבטל חברותו במועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר תהא רשאית מפעילת האתר לסרב לאשר הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה, אי תשלום, של מי שביצע רכישות אשר לא כובדו או של מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות החברות במועדון, בניגוד להוראות תנאי השימוש, או מי שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון.

6.2.4. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון, וכל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון.

6.3. הטבות

6.3.1. זכאות לניוזלטר המפרט מבצעים, הטבות וכיוצ"ב, אשר יישלח באמצעות דוא"ל.

6.3.2. תנאי למימוש ההטבות אשר תינתנה לחברי מועדון, הינה חברות בתוקף. החברות הינה אישית ולא ניתנת להעברה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים (אך לא מחוייבים) לדרוש מבעל החברות להזדהות באמצעות תעודה מזהה ו/או אמצעי זיהוי אחר כתנאי למימוש ההטבה. לחבר המועדון לא תהיה כל טענה כלפי המועדון ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין שימוש של כל אדם אחר בחברות במועדון, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה בחברות ע"י מי שאינו החבר עצמו.

6.3.3. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר, לרבות שימוש שאינו אישי בחברות במועדון היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה ו/או לבטל את החברות במועדון.

6.3.4. מפעילת האתר רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את ההטבות וההנחות הניתנות לחברי המועדון וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות בתוך מועדונים אלו ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם על ידה מעת לעת. כמו כן רשאית מפעילת האתר להקים מספר מועדוני לקוחות אשר לכל אחד מהם תנאי המצטרפות שונים ולהעניק להם הטבות שונות. מפעילת האתר רשאית להעניק הטבות והנחות גם ללקוחות המשתלה ו/או כל אדם אחר שאינם חברי מועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3.5. אין כפל מבצעים, הטבות והנחות למועדונים ו/או לאוכלוסיות שונות.

6.4. פרטי חבר המועדון ותוכן שיווקי

6.4.1. בהצטרפותו למועדון מסכים חבר המועדון כי כל מידע שיתקבל אצל מפעילת האתר מהחבר, לרבות פרטיו האישיים ו/או המידע האישי שייאסף על ידי הנהלת המועדון אודותיו, והכל בכפוף להוראות תקנון זה ולתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

6.4.2. לצורך קבלת תוכן שיווקי על חבר מועדון להירשם כחבר מועדון, ולתת את הסכמתו לקבלת תוכן שיווקי. חבר מועדון יהיה אחראי לדווח למפעילת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או עדכון בכל הקשור למועדון ו/או לפרסומיו בגין אי עדכון פרטים אישיים של חבר במועד או בגין אי מתן הסכמה לקבלת תוכן שיווקי במהלך הרישום לאתר.

6.4.3. בהצטרפותו למועדון יחשב חבר המועדון כמי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך שמפעילת האתר רשאית לשלוח אליו בהתאם לשיקול דעתה (אבל אינה מחויבת לכך), מעת לעת, דברי פרסום וכל מידע אחר הקשור בפעילות המועדון, באמצעות הודעות דחיפה ו/או בכל דרך אחרת שתבחר הנהלת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.4.4. חבר מועדון שנרשם באתר ונתן את הסכמתו לקבלת תוכן שיווקי זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע, בהתאם להוראות תקנון זה ולתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

6.4.5. ככל שחבר המועדון יתנגד לביצוע פנייה ישירה אליו מהמועדון באמצעי מסוים, כגון: טלפון, פקס ו/או דוא"ל, יהא עליו להודיע למפעילת האתר על בקשתו להסרת שמו מהמערכת וזאת לכתובתה במשרדי המועדון ו/או בדרך שבה התבצעה הפנייה אליו ובמקרה כזה תעודכן המערכת בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת חבר המועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

6.5. מפעילת האתר שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר.

6.6. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את כל האמור לעיל, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקפות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מחירים ועלויות וכיוצ"ב, הכול כפי שתמצא מפעילת האתר לנכון, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.7. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את ההטבות הניתנות על ידה לחברי המועדון ו/או היקפן, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שיפורסם על ידה מעת לעת.

6.8. כל הטבה שהוענקה לחבר המועדון שלא על פי תקנון זה תיחשב להטבה לפנים משורת הדין, לא תחייב את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ולא תעיד על זכויותיהם של חברי מועדון אחרים.

6.9. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות מפעילת האתר בכל הקשור עם מועדון הלקוחות של המשתלה יהיו כפי שתקבע מפעילת האתר מעת לעת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי המועדון, לרבות אתר האינטרנט ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון יומי ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי אחר ו/או באחד מהם, לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר המועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

6.10. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של מפעילת האתר כמפורט להלן בסעיף 8.11.

 1. מוצרים שאזלו

7.1. אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי המשתלה. המשתלה אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת ההזמנה במשתלה. כמובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשתלה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט ביחס להחזר ו/או זיכוי עבור התשלום, כאמור). הוזמן מוצר באתר המשתלה, והתברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי המשתלה, יעשה מוקד שירות הלקוחות של המשתלה מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר .לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.

7.2. מחירם של מוצרים חליפיים ו/או מוצרים שהתווספו לבקשתכם לאחר מועד סגירת ההזמנה יהיה בהתאם למחירם בעת ביצוע ההזמנה.

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

8.1. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 (להלן: "תקנות הביטול"). הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.

8.2. הנך רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי רכישת המוצר, לפי המאוחר מבניהם.

8.3. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

(א) טובין פסידים;

(ב) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(ג) "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(ד) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

(ה) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

8.4. ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג אתר המשתלה ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני etshasadeh@gmail.com.  ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא במייל חוזר מצד המשתלה המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: "הודעת אישור ביטול העסקה"). עליך לצרף להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם המשתלה או הוכחה אחרת, לשביעות רצון המשתלה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

8.5. בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.

8.6. חשוב לדעת! עצי נוי ופרי מכל הסוגים, שיחים וצמחים עונתיים ורב עונתיים, שתילי פרחים המשתנים מעונה לעונה, צמחי בית ומרפסת, צמחים טרופיים וצמחים חסכוניים במים, הינם טובין פסידים, וזכות ביטול העסקה לא תחול עליהם, בהתאם לסעיף 6 לתקנות הביטול.

8.7. אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון המשתלה כי המוצר אכן פגום או אינו מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר למשתלה ויימצא ע"י המשתלה כי המוצר הינו תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, אך רשאית לגבות דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש לכתובת משק 46 מושב בצת, עבור משתלת נירוונה, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.8. במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו למשתלה יהיה באחריותך בלבד.

8.9. ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.

8.10. מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למשתלה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.

8.11. לפרטים נוספים, שירות הלקוחות (טלפוני) ישמח לסייע לכם בשעות הפעילות: א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בטלפון 054-4792800 או בדוא"ל etshasadeh@gmail.com

 1. אחריות

9.1. מפעילת האתר לא תישא בעלויות ו/או בנזק, מכל סוג שהוא, עקב שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים ע"י קטין (מתחת לגיל 18) או ע"י אחר שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות. כל פעולה שבוצעה כאמור, יראו אותה כפעולה שבוצעה על ידי או באישור אפוטרופוסו של מבצע הפעולה.

9.2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה מייצרת את המוצרים ואינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרנים. אין לראות בהצגתם משום התחייבות מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב, אלא המלצה בלבד.

9.3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה ונכונות הצהרות או מצגים בנוגע אליהם חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות, ככל שקיימת ושמצורפת אליהם. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים בסעיף הנמכרים באתר, תהא על פי דין, ולא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר או השירות שהוזמנו על ידי הרוכש.

9.4. אם אתה סבור כי המוצר שרכשת באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו נשמח לעזרתך על מנת למנוע הישנות בעתיד. אנא פנה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בטלפון 054-4792800. שעות עבודת שירות הלקוחות הינן בין הימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.

9.5. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

9.6. נפלה טעות קולמוס, או טעות סופר, בתיאור מוצר כלשהוא, לא יחייב הדבר את המשתלה.

9.7. מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין מפעילת האתר אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

9.8. בשום מקרה, מפעילת האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מהשימוש באתר. היעדר אחריות זה יחול גם לגבי נזק אובדן שימוש או נתונים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולה אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר.

9.9. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

9.10. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעילת האתר מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

9.10.1. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, בנוגע לתכנים אשר נמסרו למפעילת האתר על ידי ספקיה ו/או צדדים שלישיים שונים;

9.10.2. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב הכנסת פרטים של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר ע"י המשתמש;

9.10.3. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

 1. מסירת מידע

10.1. מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

10.2. אתה מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעילת האתר הינו מידע נכון ומדויק מסירת הפרטים, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עמך ובין היתר, הנך מתחייב לכך, כי המידע אודות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת ופרטי הנמען יהיו נכונים.

10.3. במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הנך מתחייב לעדכן את מפעילת האתר בהקדם האפשרי בפרטייך החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות בפרטי ההתקשרות עמך.

10.4. ברישומך לאתר, אתה מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור, לשימוש בהתאם לכל דין.

10.5. הנך רשאי לבקש תיקון ו/או מחיקת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 1. השימוש באתר

11.1. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר והמשתלה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

11.2. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

11.3. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא  (AS IS)לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

11.4. מפעילת האתר עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המשתלה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המשתלה או אצל מי מספקיה.

11.5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11.6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

11.7. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

11.8. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין מפעילת האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

11.9. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המשתלה או מי מטעמה, יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

 1. אבטחת מידע

12.1. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של המידע האישי, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

13.1. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהמשתלה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, המשתלה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר כלפי המשתלה על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

13.2. ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי המשתלה, לא תישא המשתלה באחריות, כמפורט לעיל בסעיף 2.11.

13.3. אין המשתלה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמשתלה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. הקישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכלל, על ידי המשתלה, לגבי אותם מקורות אחרים.

 1. קניין רוחני וסימני מסחר

14.1. מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת או שתפותח ו/או תוכנן על-ידי או בעבור המשתלה במסגרת או בקשר עם האתר ושירותי המשתלה, תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של המשתלה או מי מטעמה.

14.2. האתר, לרבות כל מידע או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של המשתלה או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למשתלה או לצדדים שלישיים, בהתאמה.

14.3. תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו בלבד, ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

14.4. על המשתמשים באתר המשתלה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

14.5. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר מפעילת האתר ומובילים לאתרים אחרים.

 1. פרטיות

15.1. מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת. 

הגבלת פרטיות – התחייבות האתר שפרטי הלקוח לא יעברו לצד שלישי

 1. הפסקת שימוש ושינויים באתר

16.1. מפעילת האתר תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

16.2. מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

16.3. מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

16.4. מפעילת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים או חבילות המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשתלה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. הפרה ושיפוי

17.1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את המשתלה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, כולם או חלקם, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למשתלה ו/או לחברות קשורות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

 1. סמכות שיפוט

18.1. הסכם זה יהיה כפוף לדין המהותי של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב – יפו.

 1. תנאים ממצים

19.1. תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין מפעילת האתר בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר.

 1. יצירת קשר

20.1. מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בדוא”ל: etshasadeh@gmail.com ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עגלת קניות
Scroll to Top